Raag Sûhî Kâfî

18. Sûhî Kâfî (Srî Gurû Granth Sâhib, p. 733)

Âroh : Sâ Re Gâ Mâ Pâ, Nee Dhâ Nee Sâ

Avroh : Sâ Nee Dhâ Pâ, Mâ Pâ Gâ –Re, Sâ

Swar : Both Gandhâr, both Nishâd, rest of the notes (swar) are shudha.

Jâtî : Sampûran – Sampûran

Time : Second quarter of the day

Vâdî : Pancham (Pâ)

Samvâdî : Sharaz (Sâ)

Main swar : Sâ Re Gâ Mâ Pâ, Mâ Pâ Gâ –Re, Sâ

Kirtankaar : Professor Alankar Singh Ji