Raag Tukhari

Raag Tukhari

Tukhari is a raag in the category of less famous raags. There is no reference to this raag in any ancient, medieval and contemporary texts of Indian music nor have the tunes of this Raag been heard from musicians and singers of any Gharanas. According to intellectuals, Guru Nanak Dev Ji composed this raag. This raag contains Bani of Guru Nanak Dev Ji, Guru Ramdas Ji and Guru Arjun Dev Ji. This raag is an unparalled contribution to Indian Sangeet style. The form of Tukhari is that of a silently sitting Yogi and in the nature of this raag the pangs of separation are seen. However, Guru Sahibs have composed the entire Bani of Tukhari in Chhants and induced the happiness of unison. In this Raag Guru Nanak Devji’s Baramaha is written which is a composition of Vijog (separation) and being in chhants it has elements of Sanjog also. There is no Bhagat Bani in this raag.

Aroh : Nee Sa, Ga Ma Pa, Nee Saˆˆ

Avroh : Saˆˆ Nee Dha Pa, Nee Dha,Pa, Ma Ga, Re Sa

Sur : Both Nishad, Madhyam is Teever, Gandhar is flat, remaining notes are sharp. ‘Re’ and ‘Dha’ are forbidden in ascending scale.

Thaat : Toree

Jaati : Aurav – Sampooran

Time : Fourth quarter of the day.

Vadi : Pancham(Pa)

Samvadi : Sharaj (Sa)

Main sur : Pa Nee Nee Dha Pa, Ma Pa, Ma Ga, Re Sa

Tukhaaree Chhant Mealaa 5 (GGS-1117)            Kirtan Kaar: Prof. Kartar Singh Ludhiana

 

IkOnkaar Satigur Parsaad | Niragun raakh leeaa santan kaa sadakaa | satigur ddhaak leeaa mohi paapee parradaa | ddhaakanehaarae prabhoo hamaarae jeea praan sukhadaatae | abinaasee abigat suaamee pooran purakh bidhaatae | ousatat kehan n jaae tumaaree koun kehai too kad kaa | naanak daas taa kai balihaaree milai naam har nimakaa |4|1|11|

Tukhaaree Chhant Mealaa 5 (GGS-1117)            Kirtan Kaar: Principal Baldev Singh Delhi

IkOnkaar Satigur Parsaad | Ghol ghumaaee laalanaa gur man deenaa | sun sabad tumaaraa maeraa man bheenaa | eihu man bheenaa jio jal meenaa laagaa rang muraaraa | keemat kehee n jaaee thaakur taeraa mehal apaaraa | sagal gunaa kae daatae suaamee bino sunahu eik deenaa | daehu daras naanak balihaaree jeearraa bal bal keenaa |1|