Raag Nat Narayan

Raag Nat Narayan

In Guru Granth Sahib under raag Natt Narayan we find another form of this raag viz.,Natt. Actually raag Natt Narayan is a form of raag Natt only. But both these raags are different and independent. Wherever Gurus have used the word Natt Narayan they have clearly written Natt Narayan Mahla 4th, 5th etc. Natt Narayan raag signifies haste. Amrit Jal alone can put an end to this haste. With Nam mind will become steady . Nar Narayan will take the place of Natt Narayan “Khin khin nar Naaraaein gaavehi mukh bolehi nar nareharae” Nam Amrit Jal brings about steadfastness of the mind. Summing up the essence in Gurbani Banee Guroo Guroo hai Banee vich Banee anmrit saarae Gurbanee kehai saevak jan maanai parthak guroo nisataarae.

Aroh : Sa, Ma Ga Ma Re, Ma Pa Dha Nee Saˆˆ

Avroh : Saˆˆ Dha Pa Ma Dha Pa, Ga Ma Re Sa

Sur : Both Madhyam and the rest of notes behind are sharp.

Thaat : Bilawal

Jaati : Sampooran – Aurav

Time : Second quarter of the night

Vadi : Pancham (Pa)

Samvadi : Rishab (Re)

Main sur : Sa Ga Ma Re Pa, Ma Dha Pa, Ma Ga Ma, Re Sa Re Sa

Natt Naaraaein Mehalaa 4 Parrataala| (GGS-977)            Kirtan Kaar: Prof. Paramjot Singh

 

Ik Oankaar Satigur Prasaad | Maerae man saev safal har ghaal |lae gur pag raen ravaal |sabh dalad bhanj dukh daal |har ho ho ho nadar nihaal |1| rahaao |har kaa grihu har aap savaariou har rang rang mehal baeant laal laal har laal |har aapanee kirapaa karee aap grihi aaeiou ham har kee gur keeee hai baseethee ham har daekhae bhee nihaal nihaal nihaal nihaal |1|har aavatae kee khabar gur paaee man tan aanado aanand bheae har aavatae sunae maerae laal har laal |jan naanak har har milae bheae galataan haal nihaal nihaal |2|1|7|

Natt Naaraaein Mehalaa 5 Dupadae (GGS-978)            Kirtan Kaar: Bhai Harinder Singh, Bhai Harcharan Singh Fakar

 

Ik Oankaar Satigur Prasaad | Oulaahano mai kaahoo n deeou |man meet tuhaaro keeou |1| rahaao |aagiaa maan jaan sukh paaeiaa sun sun naam tuhaaro jeeou |eehaa oohaa har tum hee tum hee eihu gur tae mantra drirreeou |1|jab tae jaan paaee eaeh baataa tab kusal khaem sabh theeou |saadhasang naanak paragaasiou aan naahee rae beeou |2|1|2|