Sant Baba Sucha Singh ji Birthday Celebration, October 2, 2015