Meeting of Nanakshahi Calendar 2015 – Sant Baba Amir Singh ji, January 7, 2015