Dr. Manmohan Singh and Guru Dalai Lama of Buddhism honoring Sant Baba Amir Singh ji

ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦਲ਼ਾਈ ਲਾਮਾ ਨਾਲ ਡਾ.ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਖੀ ਜਵੱਦੀ ਟਕਸਾਲ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਜ ‘ਰਬਾਬ’ ਦੇਂਦੇ ਹੋਏ ।