Gurdwara Sahib Baba Fateh Singh ji, Haibowal, September 16, 2014